Ook handig om te weten

Het kopen of verkopen van een huis is een traject waarmee veel mensen weinig ervaring hebben. Dat is logisch. Een woning kopen of verkopen, doe je maar één of hoogstens een paar keer in je leven. Wij zetten graag de belangrijkste begrippen voor je op een rijtje.

WETTELIJKE BEDENKTIJD
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

SCHRIFTELIJKHEIDSVEREISTE
Sinds 2003 is een koopovereenkomst tussen een verkoper en een particuliere koper (niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) betreffende een tot bewoning bestemde onroerende zaak nietig als deze overeenkomst niet schriftelijk is aangegaan.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Een koop kan tot stand komen onder voorbehoud van ontbindende voorwaarden. Dat wil zeggen dat de koop tot stand komt en kan ontbonden worden als aantoonbaar aan bepaalde voorwaarden niet is of kon worden voldaan. Gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn het voorbehoud van verkrijging financiering of het uitvoeren van een bouwkundig onderzoek van de gekochte woning.

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE
Bij alle woningen die door Woerden Makelaardij verkocht worden, zal een waarborgsom of bankgarantie gevraagd worden, ter grootte van 10% van de koopsom, die door de koper van de onroerende zaak voldaan dient te worden op een derdenrekening van de behandelend notaris.

OUDERDOMSCLAUSULE
Voor oudere woningen kan de makelaar besluiten een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst op te nemen. Vraag de verkopende makelaar altijd deze ouderdomsclausule goed uit te leggen als je zelf niet exact weet wat dit inhoudt.

ASBESTCLAUSULE
De makelaar kan namens de verkopende partij een asbestclausule toevoegen aan de koopovereenkomst. Hierin wordt de verkoper gevrijwaard van eventuele aanwezigheid van asbest in het gekochte. Wanneer een verkoper op de hoogte is, of had kunnen zijn, van de aanwezigheid van asbest dient hij dat zeker te melden. Een kopende partij heeft onderzoeksplicht waarin hij ook een inspanningsverplichting heeft onderzoek te doen naar de staat van de verkochte woning.

ONDERZOEKSPLICHT
De onderzoeksplicht houdt in dat de koper zowel de bouwkundige als de juridische staat van een woning moet onderzoeken. Onderzoek naar de juridische staat is bijvoorbeeld een check van het bestemmingsplan.

NOTARISKEUZE
De koper betaalt de notaris en is dan ook vrij om te kiezen bij welke notaris hij/zij de eigendomsoverdracht wil laten plaatvinden. Wanneer een koper kiest voor een bepaalde (budget) notaris, dan kan de makelaar ervoor kiezen om een extra clausule op te nemen in de koopovereenkomst met betrekking tot notariskeuze.

MOVE (ONLINE DOSSIER)
Het digitale woningdossier 'Move.nl' is een online applicatie, waarin makelaars alles bijhouden rondom bezichtigingen, aankoop of verkoop. Elke klant krijgt zijn eigen dossier en een persoonlijke inlog.
Omdat de meeste makelaars hiermee werken, heb je als koper meteen een totaal overzicht van de door jouw geplande aankoopbezichtigingen.
Mocht je daarnaast ook een woning in de verkoop hebben, dan staat in ditzelfde dossier ook alle bijzonderheden van de verkoop, zoals de geplande afspraken en belangrijke documenten. 
Tevens is het in Move heel eenvoudig én AVG-proof om documenten tussen klanten en makelaar(s) uit te wisselen.
Gezien het verplichte biedlogboek, dien je tegenwoordig ook jouw bod op een woning via Move uit te brengen.

BIEDLOGBOEK
Per 1 januari 2023 zijn wij als makelaar verplicht om bij een verkoop een biedlogboek bij te houden. Daarom kunnen biedingen alleen via Move worden uitgebracht.
Het biedlogboek heeft als doel het koopproces van woningen duidelijker en transparanter maken.
In het logboek komt te staan wanneer hoeveel is geboden op een woning, maar ook of er sprake was van bijvoorbeeld een voorbehoud van financiering. Er staat niet in wie een bod heeft uitgebracht. Bieders kunnen het biedlogboek inzien na het verstrijken van de bedenktermijn en het verlopen van de ontbindende voorwaarden. 
Dit biedlogboek wordt automatisch vrijgegeven in het Move dossier van alle bieders, na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Je krijgt hiervan geen notificatie.Meer informatie?

Vul het onderstaande contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.